مرجع اصلی و مستندات یادگیری LESS برای فارسی زبانان

قبلا در مطلب «آشنایی با LESS» با LESS، ویژگی‌ها و نحوه استغاده از آن آشنا شدیم اما متاسفانه آنموقع زمان و توان کافی برای بررسی همه‌ی ویژگی‌های LESS نداشتیم و تنها به بررسی معدودی از ویژگی‌های آن پرداختیم. خوشبختانه یکی از هموطنان عزیزمان به نام امیر حسین حجتی پور زحمت ترجمه و منتشر کردن مستندات فارسی پرداخته‌اند. این مستندات در آدرس lesscss.ir قرار دارند که می‌توانید به راحتی از آن استفاده کنید.

از امیر حسین عزیز بابت این تلاش تشکر می‌کنیم و امیدواریم حرکت‌های مشابهی برای اغنا و رشد  وب فارسی توسط فعالان و متخصصین مربوطه انجام شود.

منبع: مرجع اصلی و مستندات یادگیری LESS برای فارسی زبانان

Uncategorized
all in one, Uncategorized

Advertisements