http://honaresepid.ir/%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%8c%e2%80%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b7%d8%a6%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87/

حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران روز شنبه گفته است،‌ توطئه گروه های «تکفیری، سلفی، ضد انقلاب و گروههایی که قصد تجاوز به مرز، آن سوی مرزها یا جوار مرزهای کشور را داشته اند، خنثی شد.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین اشتری در مراسم صبحگاه مشترک در ستادنیروی انتظامی ایران تصریح کرده است: «با توجه به نا امنی در برخی کشورها و بی‌ثباتی در برخی از مرزها، وظیفه ما در حراست از مرزها مضاعف است که باید از مرزها مراقبت کرده تا هیچ گروهی نتوانند قصد تجاوز به مرزها را داشته باشند.»

فرمانده نیروی انتظامی ایران توضیح بیشتری در خصوص زمان «خنثی» سازی این «توطئه» ارائه نکرده است.

به گزارش ایرنا، وی همچنین از دستگیری تعدادی از «گروه‌های تروریستی و اشرار در مرزهای شرقی و غربی کشور با اشراف اطلاعاتی» خبر داده و گفته است:این گروه‌ها شناسایی ،دستگیر و درنهایت تحویل مراجع قضایی شدند.

Uncategorized

Advertisements